Mensur

Porović

Dio sna...

 

Novi slikarski ciklus Mensura Porovića, koji će ovaj umjetnik predstaviti na izložbi u Tuzli, je jednostavni i svježi iskorak u traženju sopstvenog likovnog izraza. Temu za gradnju slika pronalazi u podsvijesti koja se oslobađa u snovima, te postaje artikulisani jezik. Njegovo slikarstvo je izraz bogate maštovitosti i istančane filozofije, koja se na platnu pretvara u slikarsku igru, putem koje umjetnik gradi svoje slike.
Na izložbi će biti predstavljeni radovi koji su nastali u protekle dvije godine, a sastoje se od  slika manjeg, srednjeg i većeg formata. Slikarski jezik Mensura Porovića kretao se u okviru individualnosti i iznošenju unutarnje ekspresije, odnosno, na istraživanje čistih vizuelnih identiteta. Porović je vrlo precizno definirao svoj jezik, gdje je sliku oslobodio predmetne stvarnosti a naglašavajući pokret, ritam linija i dinamičnost, podjednako koristeći se slikarskim i crtačkim tehnikama.
U umjetnikovom slikarstvu, boja je jedan od osnovih svojstava i obilježja slike. Kao glavni element likovnog jezika i forme, boja ima višestruke funkcije u gradnji slike. Svako slikarsko djelo govori o neograničenoj raznovrsnosti i neponovljivosti slikarskih rješenja, a koji su ostvareni bojom. Umjetnik bojom želi da naglasi osjećanje, nježnost, ozbiljnost, strah, radost..., koristeći se, u većoj ili manjoj mjeri toplih i hladnim tonovima. Govor linije, boje i crteža satkan u jedinstveni doživljaj i viziju umjetnikovog sna, pretvoren je u likovnu stvarnost.

Ova izložba je dio sna, umjetnikovog sna. Budi te i vi dio ovog sna!

Amra Patković