Mensur

Porović

TRAGOM SEBE...

Gradska galerija u Bihaću ugostit će akadesmkog slikara Mensura Porovića, koji će se bihaćkoj publici predstaviti sa velikim likovnim  istrazivačkim opusom, kojeg čine slike velikog i srednjeg formata, kao i minijature.

Umjetnik posjeduje veoma strastven temperament, kojeg prikazuje kroz vid apstraktnog slikarstva. Korištenjem raznovrsnih likovnih formi, mrlja, te širokih i snažnih nanosa boje, Mensur Porović želi da izrazi stanje svog duha, svoje emocije. I na taj način stvara sasvim novi, neponovljivi ugođaj, gdje slika dobiva svoj sopstveni život.

Slike su obilježene jakim tragalačkim impulsom i nose osobni autorski pečat. Svaka slika predstavlja posebni likovni govor, govor svjetlosti i boje, oblika, linija, tonova, volumena, govor svjetla i sjene, ravnoteže, ritma, harmonije..., a sve je to spojeno i oblikovano u jedinstveni jezik, odnosno kompoziciju kojom  se uspostavlja nit između posmatrača i umjetnikovog slikarstva.

Kompozicija je slobodna, jednostavna i dinamična, a svi detalji su podređeni likovnoj cjelini. Pomoću energičnih i širokih poteza kista Mensur Porović stvara kontrast nanosima boje, te ukidanjem predmetnosti i govorom likovnih elemenata i osobnog slikarskog rukopisa, dočarava dinamičnost, ritam i ravnotežu. Tako da, ponekad, umjetnikove apstraktne kompozicije izgledaju i veoma dekorativne, tj. imaju dekorativni karakter.

Umjetnikovo slikanje, slikanje bez pripremnog crteža, utvrđuje njegov primat slikanja nad crtanjem. Boja je oslobođena granica, i ona predstavlja umjetnikovu želju da sačuva slobodu u ostvarivanju samih ideja. Umjetnikove ideje, u pravom smislu postaju sredstvo sređenog, svjesnog i produhovljenog komuniciranja sa samim posmatračima.

Posmatrajući djeIa Mensura Porovića, ruši se granica između umjetnosti i života, kao i između samog umjetnika i njegovog djela, kao i samog posmatrača, te dolazi do njihovog miješanja i boljeg razumijevanja.

Amra Patković